Projektové řízení  

Projekt je koordinovaná sekvence vzájemně propojených aktivit vedoucích k dosažení plánovaného cíle v daném čase a při dodržení nákladovosti. Podmínkou uspokojivého výsledku je však spolupráce projektového týmu a potřebné kompetence všech členů. Praxe však ukazuje, že řízení projektů není vůbec snadná disciplína. Zejména v případě interních projektů, které jsou spojovány s investiční činností a zlepšováním, často připadne řízení na jedince zpravidla náhodně vybraného. Ten pak musí dělat svoji obvyklou práci a ještě projekt, a to je často nemožné, což se odráží na výsledku projektu. 

S čím vám pomůžeme 

  • poradit, jak řídit projekty
  • sestavit projektový plán
  • navrhnout prostředky pro řízení a reporting
  • standardizovat projektové činnosti
  • externě řídit projekt


Jindřich Salajka  

Odborný garant tématu 

– Strategické řízení a změnový management
– Holistický pohled na organizaci
– Řízení výrobních společností
– Mezinárodní zkušenost EU, Asie, USA
– Oborová rozmanitost

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.