Jak pracujeme  

Postupujeme vždy krok za krokem a s respektem k vaši aktuálním potřebám, vývojové fázi firmy i oboru vašeho podnikání. Poskytneme vám jiný úhel pohledu na řešenou problematiku. Umíme propojovat jednotlivé oblasti s firemní strategií. Provedeme vás procesem změny a podpoříme vás v její realizaci. Umíme vybrat optimální kombinaci metod a nástrojů pro efektivní dosažení požadovaných výsledků, které měříme pomocí vybraných ukazatelů. 

Pracujeme v souladu a s respektem k vašim potřebám.

Řešení krok za krokem  

1. Základní vstupní analýza

Spolupráci zahájíme analýzou vaší stávající situace. Rozebereme vaše zadání nezaujatým pohledem s cílem správně si definovat záměr dlouhodobé spolupráce. Ladíme se na vaše očekávání, hodnoty a byznys. Vzájemné pochopení je pro obě strany velmi důležité.   

 

2. Akční plán

Konkrétní podoba spolupráce se odvíjí od výstupů z úvodní analýzy. Navrhneme plán rozvoje klíčových aktivit v řešené problematice a sladíme jednotlivé kroky v čase s respektem k vašim potřebám. Dohodneme se na finálním rozsahu dlouhodobé spolupráce. 

 

3. Realizace a vyhodnocení spolupráce

Provedeme vás procesem změny a společně realizujeme dohodnuté aktivity. Vyhodnotíme si dosažení vytyčeného záměru a cílů spolupráce. Míru reálného dopadu do praxe měříme pomocí vybraných ukazatelů. Navrhneme případný následný rozvoj.