Podniková ekonomika

Podniková ekonomika je zlatá nit napříč společností, která zachycuje důležité provozní a procesní detaily v účetnictví. Poté se zpracovávají do reportů a výstupů pro manažerské rozhodování.
Klíčové je zachytit tato detailní data na vstupu tak, aby bylo je možné vyhodnotit či agregovat takovým způsobem, ze kterého lze doporučit trendy vývoje ve sledované dílčí oblasti nebo přímo celé ekonomiky společnosti. Zároveň se tak sledují parametry vývoje zdraví společnosti. Máme zkušenosti nejen s analýzou a definicí potřeb, ale i s nastavením potřebného detailu pro kvalitní výstupy strategického řízení, a to nejen v českém prostředí, ale i v nadnárodním měřítku.

S čím vám pomůžeme 

  • vyhledat, třídit a používat data společnosti pro finanční vyhodnocování a řízení
  • nastavit funkční nástroje pro potřebný controlling
  • vyškolit pracovníky
  • zefektivnit účetní metody a procesy pro vyhodnocování
  • implementovat software


Lenka Kachlíková   

Odborný garant tématu 

– finanční řízení lokálních společností i nadnárodních korporací
– nastavování dat a jejich konsolidace
– reporting v českých standardech, US GAAP i IFRS
– reporting a controlling na operativní i manažerské úrovni 
– ekonomický benchmark, přípravy podkladů pro Due diligence 

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.