Personalistika 

Personalistikou (řízením lidských zdrojů, HR, lidmi…) se musí zabývat každá organizace. Minimálně legislativní částí a povinnostmi, které definuje zákon. Ovšem o tom, jak velký vliv budou mít lidé na celkový a ekonomický rozvoj společnosti, rozhoduje zaměření se i na další personální procesy. Pokud se význam těchto procesů podceňuje a vše se děje pouze náhodně a odděleně od dalších činností společnosti, moc velký efekt na celkový rozvoj společnosti to nemá.

S čím vám pomůžeme 

  • propojit HR s celofiremní strategií  
  • analyzovat stávající HR procesy a navrhnout další rozvoj
  • stabilizovat a systematicky rozvíjet pracovníky i týmy
  • hledat a rozvíjet talenty
  • nastavit klíčové HR ukazatele 
  • více o personalistice  


Šárka Chládková 

Odborný garant tématu 

– více jak 20 let zkušeností v HR 
– HR management, HR marketing 
– psychometrie, AC/DC, interní komunikace 
– analýza a rozvoj HR strategie, vedení seminářů, workshopů
– koučink, leadership | LinkedIn profil

 


Yvonne Hanáková  

Odborný garant tématu 

– 15 let zkušeností v HR
– HR strategie, audity, procesy, směrnice
– psychometrie, AC/DC, kompetenční modely 
– interní komunikace, zkušenost z mezinárodního prostředí

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.