Proč dělat personalistiku systematicky 

Personalistikou (řízením lidských zdrojů, HR, lidmi…) se musí zabývat každá organizace. Minimálně legislativní částí a povinnostmi, které definuje zákon. Ovšem o tom, jak velký vliv budou mít lidé na celkový a ekonomický rozvoj společnosti, rozhoduje zaměření se i na další personální procesy. Pokud se význam těchto procesů podceňuje a vše se děje pouze náhodně a odděleně od dalších činností společnosti, moc velký efekt na celkový rozvoj společnosti to nemá.

Vytvoření a postupné systematické naplňování dlouhodobé personální strategie v souladu s celkovou firemní strategií přispívá ke stabilizaci
a růstu dané společnosti. 

Řešení krok za krokem  

1. Administrativa a legislativa 

Máme 20 let zkušeností z praxe. Umíme tak rychle odhalit případné chyby, které způsobují společnostem problémy jak při jednání s úřady, tak se zaměstnanci. Cílem je tyto chyby odstranit a vyloučit případné pokuty nebo problematická
a nepříjemná jednání. Nalezené nedostatky pak řeší příslušní specialisté. 

 

2. Personální procesy  

Každý člověk je jedinečný. Firma je složena z individualit, ze kterých je nutné vytvořit silný kooperující tým se společnými cíli. Umíme vybrat optimální kombinaci metod a nástrojů z pohledu efektivního využití personálních procesů pro různé typy firem na různém stupni rozvoje (malé, střední, velké).

 

3. Personální strategie  

Dlouhodobé a trvalé rozvíjení firmy nelze postavit pouze
na "náhodách nebo trendech". Vzájemná systematická spolupráce útvarů, oddělení, kolegů, kolegyň napomáhá budovat značku, hodnoty a celkovou image společnosti.