3. Personální strategie

Stejně jako mnoho jiných oborů, tak i trh práce se velmi změnil a neustále se mění a vyvíjí. Změny sebou přináší i celou řadu nových trendů. Jedním z velmi aktuálně řešených témat je propojení procesů personálního managementu s marketingem, PR, firemní strategií, vizí apod.

Každá z oblastí má odpovědného garanta a vzájemným propojením odborníků vzniká komplexní návrh celkové komunikační strategie.  

Oblasti, na které se zaměřujeme 

  • Poslání, hodnoty, vize
  • Firemní kultura
  • Budování značky zaměstnavatele
  • Propojení HRM s celofiremní strategií 

 

Poslání, hodnoty, vize

Tyto prvky do značné míry předurčují firemní kulturu. Často jim bohužel majitelé firem nepřikládají potřebnou váhu. Poslání je součástí strategického řízení a je doplněné o vize a hodnoty. Jako firma si definujete účel společnosti – proč vlastně existujete. Vize slouží k tomu, jak chcete být okolím vnímáni a hodnoty vypovídají o tom, čemu věříte. Správná implementace, komunikace, sdílení, propojení s reálnými aktivitami ve společnosti může výrazně přispět k celkovému růstu firmy, včetně sounáležitosti zaměstnanců s firmou. 

Firemní kultura

Zjednodušeně se dá říci, že firemní kultura zobrazuje atmosféru, úroveň mezilidských vztahů
ve firmě. Naladění zaměstnanců ve firmě působí velmi intenzivně na zákazníky i na potenciální zaměstnance či obchodní partnery. Toto chování pak ovlivňuje, co od vás okolí může čekat a co vás odlišuje od konkurence. Firemní kultura vychází z hodnot a vizí. Děje se tak pomocí vzorců chování, pravidel, zvyklostí, norem, metod, postupů, rituály atd. Důležitým článkem firemní kultury je management firmy, který svým chováním a rozhodnutím často předurčuje, jakým směrem se firemní kultura ubírá. Případná změna firemní kultury je velmi dlouhodobý proces.

Značka zaměstnavatele – employer brand

Dnešní situace na trhu práce se neobejde bez jasného sdělení, kdo a jací jsme, co chceme, jak pracujeme, co je pro nás důležité i nedůležité. Značka zaměstnavatele = cesta k potenciálu, loajalitě, úspěchu, sdílení. K dispozici je celá řada nástrojů ovlivňující jméno firmy na trhu práce. Aktivity patřící mezi externí budování značky patří např. webové stránky, sociální sítě, videa společnosti, Word of Mouth, partneři, PR aktivity apod. Mezi aktivity ovlivňující interní budování značky patří např. dobrá pověst, hodnoty, vize, CSR, rozvoj zaměstnanců, pracovní prostředí apod. Významně se zde propojuje HR management s marketingem a každým jednotlivcem ve firmě.

Propojení HR managementu s celofiremní strategií

Personální strategie je jednou ze součástí celkové firemní strategie. Její konkrétní cíle vycházejí z cílů celofiremních. Personální strategie tak přispívá k systematicky řízenému rozvoji společnosti společně s cíli dalších útvarů (obchod, výroba, logistika, finance apod.). Uvedené lze demonstrovat na zjednodušeném příkladu – firemní cíl: rozšířit pobočkovou síť celkově o tři prodejny v Jihomoravském a Jihočeském kraji v roce 2016–2018, personální cíl: zajistit potřebný kvalifikovaný personál vždy jeden měsíc před plánovaným otevřením pobočky (získávání, výběr, přesun stávajících zaměstnanců, adaptace, rozvoj, odměňování apod.).