1. Administrativa a legislativa

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Mezi ty nejdůležitější patří zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti. S velikostí firmy roste nejen administrativní zátěž, ale také nároky na zkušenosti personalistů, jak se v celé problematice správně zorientovat. Cílem vyhodnocení stavu personální administrativy je odstranění nedostatků a chyb, které mohou být předmětem kontrol orgánů státní správy a předmětem nemalých problémů.

Případné podněty k nápravě v personální administrativě předáváme
ke zpracování příslušným odborným specialistům.

Oblasti, na které se zaměřujeme

  • Základní pracovněprávní legislativa
  • Vedení osobních složek zaměstnanců
  • Ochrana osobních údajů
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při prací a požární ochrana  

Základní pracovněprávní legislativa

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Zákoník práce je nejdůležitější pracovněprávní předpis, který upravuje všechny nejdůležitější pracovněprávní vztahy, jako je vznik, zánik a trvání pracovního poměru, pracovní podmínky, podmínky dovolené a mezd, přestávky v práci, bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod.  Všechny tyto zákonné podmínky a mnohé další je nutné mít v pořádku.   

Vedení osobních složek zaměstnanců

Osobní složka je základní evidence informací o zaměstnanci z jednotlivých oblastí, jako jsou mzdy, daně, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění. Existují ale i údaje, které se ve složce objevit nesmí. Mimo těch zákonných by měla složka obsahovat ještě data, které firma potřebuje k řízení lidí. Jsou to např. informace o dosažené kvalifikaci, dovednostech, plán osobního rozvoje, pravomoci, odpovědnosti, absolvovaná školení, certifikáty atd.  

Ochrana osobních údajů

Zaměstnavatel smí ze zákona shromažďovat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné
pro plnění povinností zaměstnavatele, a proto je evidence osobních údajů velmi citlivé téma. Vzhledem k tomu, že je tato problematika upravena hned v několika předpisech, má často personální oddělení problém určit konkrétní rozsah těchto údajů. Navíc se s nimi musí zacházet tak, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou. Jak fyzická, tak elektronická evidence musí být bezpečně uložena. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při prací a požární ochrana  

Zdraví máme jen jedno, a proto i v této oblasti nalezneme celou řadu vyhlášek a ustanovení k eliminaci rizik – předcházení pracovním úrazům, nemocem z povolání, apod. Nedodržování pravidel bezpečnosti práce může vést ke zbytečnému ohrožení zdraví člověka, případně až k tragickým následkům.