Aktuálně ZRUŠENO, o novém termínu budeme informovat! Cyklus seminářů (3) - Brno, 9:00-12:00

30. 9. 2020

Personalistika/HRM v kostce - základy personalistiky

Cílová skupina:

Pracovníci, kteří zvažují vstup do HR nebo jsou nově v roli HR, případně mají personalistiku jako kumulovanou pozici s jiným pracovním zařazením (Office Manager, asistentka, ...)

! Vzhledem k aktuální situaci a nejasnému vývoji v nejbližších týdnech přesouváme celý cyklus na začátek roku 2021. O novém termínu budeme informovat.!

Startujeme prvním seminářem:

Datum akce

7. 10. 2020

9:00-12:00

Místo konání

Purkyňova 649/127
612 00 Brno
areál JIC

Lektoři: 

 

Seminář č.1 

Personalistika/HRM - základní pojmy

 • Základní a klíčové pojmy v personalistice
 • Na co rozhodně nesmíte v personalistice zapomenout (MUSÍM) - administrativa, legislativa
 • S čím můžete být o krok před konkurencí (MĚL/A BYCH) - klíčové personální procesy
       - získávání a výběr zaměstnanců, adaptace, rozvoj, ...
 • Když bude prostor a chuť se dále rozvíjet (MOHL/A BYCH)
 • Využití externích služeb v oblasti personalistiky (PLUSY/MÍNUSY)
 • Inspirace pro rozvoj personalistiky - praktické příklady


Seminář č.2 

Získávání a výběr zaměstnanců,
personální marketing v praktických příkladech

 • Základní a klíčové pojmy v procesech získávání a výběru zaměstnanců
 • Zdroje potenciálních uchazečů - inzertní online portály (přehled v rámci ČR),
       další zdroje (ÚP, personální agentury, spolupráce se školami, sociální sítě, ...)
 • Komunikace s uchazeči - v procesu získávání (způsob oslovení, forma inzerce, ...),
       v procesu výběrového řízení (telefonická, e-mailová), v procesu před nástupem do zaměstnání
 • Výběrové řízení - modelace pro D, THP a manažerské pozice
 • Personální marketing (interní, externí) - stručný vhled
 • Inspirace, praktické příklady, sdílení


Seminář č.3 

Standardizace adaptačního procesu zaměstnanců (procesu zapracování), návaznost na hodnocení a rozvoj zaměstnanců

 • Základní a klíčové pojmy v procesu adaptace zaměstnanců
 • Plán zapracování (nový zaměstnanec, zaměstnanec přecházející na jiné pracovní místo),
       formulář (standardizace ve firmě D, THP, manažerské pozice),
       sestavení individuálního plánu zapracování zaměstnance,
       stanovení garantů zapracování,
       vyhodnocení procesu zapracování
 • Nejčastější chyby v procesu adaptace zaměstnanců
 • Základní a klíčové pojmy v procesu hodnocení a rozvoje zaměstnanců
 • Přínos hodnocení pro: firmu, hodnotitele, hodnoceného
 • Motivační prvek průběžné zpětné vazby

 

Cena:

 • 5 900 Kč  cyklus seminářů (3)
 • 7 900 Kč  cyklus seminářů (3) + individuální rozvojový balíček za zvýhodněnou cenu / účástník
                        (1 hod. online mentorinku + online psychometrie cut-e)

Semináře lze objednat pouze jako celý cyklus (nelze objednat samostatně). Individuální rozvojový balíček lze čerpat v průběhu celého cyklu seminářů, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po skončení třetího semináře.

V případě zájmu REGISTRACE zde.

Semináře probíhají "naživo" - menší skupina, dostatečný prostor a zajištění nejvyšší míry hygienických opatření.

V případě dalších dotazů kontaktujte koordinátorku Lenku Francovou na lfrancova@sharane.cz 
nebo tel. +420 731 146 083.

Těšíme se na vás!