Výroba 

Výroba je tradiční silnou oporou české ekonomiky. ČR je zatím stále velmi atraktivní výrobní destinací. S ohledem na rychlé změny spojené s digitalizací, automatizací, robotizací a Průmyslem 4.0 bude úspěšnost výrobních činností mnohem více záviset na systémovém propojení všech procesů, na spolehlivosti v dodávkách, kvalitě a rozvoji klíčových kompetencí pracovníků. Zapojení nejmodernějších technologií a efektivní práce s lidským potenciálem je již dnes vekou konkurenční výhodou.

Znakem úspěšného výrobního závodu je a bude kvalita, flexibilita, rozmanitost sortimentu a rychlá dostupnost zboží pro zákazníky. 

S čím vám pomůžeme 

  • analyzovat všechny procesy ve vztahu k výrobě
  • poradit s plánovacími a předvýrobní procesy
  • zeštíhlit a organizovat výrobu 
  • vytvořit koncept spolehlivosti strojního zařízení
  • vytvořit vhodné pracovní prostředí
  • zajistit správný interní transfer znalostí v týmu


Jindřich Salajka  

Odborný garant tématu 

– strategické řízení a změnový management
– holistický (celostní) pohled na organizaci
– řízení výrobních společností
– mezinárodní zkušenost EU, Asie, USA
– oborová rozmanitost

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.