Projektové řízení  

Projekt je koordinovaná řada vzájemně propojených aktivit vedoucích k dosažení plánovaného cíle v čase a při dodržení plánované nákladovosti. Podmínkou uspokojivého výsledku je mimo jiné i efektivní spolupráce projektového týmu a potřebné kompetence všech členů. Praxe ukazuje, že řízení projektů není vůbec snadná disciplína. Zejména v případě interních projektů, které jsou spojovány s investiční činností a zlepšováním, často připadne řízení na jedince zpravidla náhodně vybraného. 

S čím vám pomůžeme 

  • poradit, jak řídit projekty
  • sestavit projektový plán
  • navrhnout prostředky pro řízení a reporting
  • standardizovat projektové činnosti
  • externě řídit projekt


Jindřich Salajka  

Odborný garant tématu 

– strategické řízení a změnový management
– holistický (celostní) pohled na organizaci
– řízení výrobních společností
– mezinárodní zkušenost EU, Asie, USA
– oborová rozmanitost

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.