Koučink, manažerský rozvoj

Rozvoj manažerů, lídrů i talentů je velmi široké téma. Rozmanitost nástrojů a metodik přináší řadu možností, jak pracovat s individuálním nastavením každého jednotlivce, týmu. Setkat se můžete například s koučinkem, mentorinkem, lektorskou činností, poradenstvím apod. Koučování je cestou k objevování zdrojů vlastního potenciálu. Kouč podporuje koučovaného na jeho cestě v hledání zdrojů, jak překonávat překážky a učí ho cíleně se zaměřit na vlastní zdroje při dosahování vizí a cílů. Kouč nehodnotí, neposuzuje, nekomentuje, neradí. Mentorink přináší vlastní zkušenosti mentora a vybízí mentee k jejich objevování. Lektor, poradce předává informace.

S čím vám pomůžeme 

  • realizovat individuální a skupinový koučink / mentorink
  • provést personální audit (správní lidé na správných místech)
  • nastavit rozvojové plány (jednotlivec, tým)
  • designovat a realizovat Assessment / Development Centre
  • rozvíjet role lídra, leadership, manažerské dovednosti


Šárka Chládková  

Odborný garant tématu 

– více jak 20 let zkušeností v HR 
– HR management, HR marketing 
– psychometrie, AC/DC, interní komunikace 
– analýza a rozvoj HR strategie, vedení seminářů, workshopů
– koučink, leadership | LinkedIn profil

 


Jindřiška Chaloupková  

Odborný garant tématu 

– koučka, průvodkyně sebepoznáním (od 10/2014) 
– právnická praxe (16 let) 
– absolventka akreditovaného výcviku NLPEA 
   (tři úrovně – kouč, Praktikant, mistr Praktikant) 
– individuální koučink, techniky NLP, práce s emocemi, hypnózou

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.