HR jako součást strategie

Pohlížíme na oblast lidských zdrojů jako na součást firemní strategie a vize. Lidé jsou nedílnou součástí rozvoje každé firmy, a proto k nim takto přistupujeme. Propojujeme HR s firemní strategií a dohlížíme na správné nastavení základních procesů.

  • Nabízíme pohled z venku – audit HR procesů, agendy a jeho vlivu na ostatní oblasti firmy.
  • Pomůžeme nastavit personální procesy od nejnižší úrovně až po HR controlling.
  • Mentorování interních juniorních lidí, aby se stali HR leadery s business orientací.
  • Provedeme vás změnami v HR – employer brand, růst zaměstnanců, nástupnictví...

Personalistika strategicky

 

Firemní rozvoj 

Má-li být rozvoj týmu či jednotlivců smysluplný, musí být v souladu s firemní strategií a podporovat ji. Univerzální postup rozvoje není. Máme k dispozici mnoho nástrojů, technik a způsobů, které volíme dle potřeb a povahy klienta. Řídíme se heslem: „Správní lidé na správných místech.“ 

  • Zabýváme se rozvojem týmů i jednotlivců (na juniorních i seniorních pozicích).
  • Na počátku klademe větší důraz na zjištění motivace lidí se rozvíjet, rozsah jejich znalostí a vliv těchto oblastí na efektivitu a výkon. 
  • Pomáháme s rozvojem při generační obměně, budování managementu, diverzifikaci týmu...

 

Interní i externí komunikace

Prochází-li firma změnami, je nutné tyto změny komunikovat nejen směrem ke svým zákazníkům a klientům, ale i ke svým zaměstnancům. Způsob předávání těchto informací má výrazný vliv na posilování zaměstnanecké sounáležitosti a vnímání a respektování prováděných změn.

  • Ukážeme vám, proč je důležité pohlížet na zaměstnance jako na specifickou cílovou skupinu.
  • Poradíme vám, jaké techniky a metody externího marketingu lze využít v interní komunikaci. 
  • Dáme vám pohled z venku, jak vaše komunikace ovlivňuje působení firmy nejen směrem k zákazníkům, ale i k potenciálním zaměstnancům. 

 

Přehled všech služeb

 

Mohlo by vás zajímat

◼ Leadership karty

Leadershipové karty jsou analytický nástroj pro lídry, majitele firem, HR a interní lektory. Jejich hlavní výhodou je, že jsou velmi srozumitelné, mají hravou metodiku a atraktivní design. Karty pochází z dílny  Beáty Holé (Court of Moravia). Jsme certifikovanými lektory a využíváme je v Sharane v rámci systematické a dlouhodobé práci s našimi klienty. Více o kartách

◼ Online diagnostika

Cut-e je největší světový poskytovatel online diagnostiky a individuálních řešení pro nábor a rozvoj zaměstnanců a významný poskytovatel služeb v oblasti HR vzdělávání. Své služby nabízí ve více než 70 zemích světa a 40 jazycích. Pomocí nástrojů cut-e je každoročně hodnoceno více jak 4 mil. osob. Díky této spolupráci využíváme zkušenosti a znalosti z testování velkého množství osob. Detailní popisonline diagnostiky.   

◼ Business snídaně Sharane  

Business snídaně Sharane pořádáme již několik let. Hlavním smyslem setkávání je sdílení zkušeností z praxe v různých oblastech, proto je počet osob omezen na max. 15. Součástí snídaně je vždy uvedení do tématu formou stručné prezentace, na kterou navazuje moderovaná diskuze a vzájemné sdílení zkušeností. Přehled aktuálních akcí