Výroba 

Výroba je tradiční silnou oporou české ekonomiky. Především díky šikovnosti našich pracovníků a nižším mzdovým nákladům jsme zatím stále velmi atraktivní výrobní destinací. Nicméně s ohledem na rychlé změny spojené s nastupující 4. průmyslovou revolucí se bude argument nízkých mezd postupně vytrácet. Úspěšnost výrobních činností bude naopak mnohem více záviset na systémovém propojení všech procesů a na spolehlivosti v dodávkách a kvalitě. Zapojení nejmodernějších technologií a skvělá práce s lidským potenciálem je již dnes obrovskou konkurenční výhodou. Využití silných stránek zaměstnanců a pochopení individuální role v týmu je jedním z principů moderního managementu.

Znakem úspěšného výrobního závodu bude bezvadná kvalita, flexibilita, rozmanitost sortimentu a rychlá dostupnost zboží pro zákazníky. 

S čím vám pomůžeme 

  • analyzovat všechny procesy ve vztahu k výrobě
  • poradit s plánovacími a předvýrobní procesy
  • zeštíhlit a organizovat výrobu 
  • vytvořit koncept spolehlivosti strojního zařízení
  • vytvořit vhodné pracovní prostředí
  • zajistit správný interní transfer znalostí v týmu


Jindřich Salajka  

Odborný garant tématu 

– Strategické řízení a změnový management
– Holistický pohled na organizaci
– Řízení výrobních společností
– Mezinárodní zkušenost EU, Asie, USA
– Oborová rozmanitost

Rozsah spolupráce vždy navrhujeme s ohledem na velikost a potřeby firmy. Využíváme různorodé nástroje, metodiky i přístupy.